Copyright

© Copyright Alles over Kinderen / Buro Webspin 2005-2018 - alle rechten voorbehouden.

Niets van deze website mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze site.

Disclaimer

Deze site wordt op vrijwillige basis gemaakt en onderhouden en heeft een puur informatief karakter. De aangeboden informatie is voor een deel gebaseerd op persoonlijke ervaringen. Hoewel de teksten met zorg zijn samengesteld kunnen wij op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie en zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

Bij medische problemen raden wij altijd aan een arts of verloskundige te raadplegen.

Voor alle links op deze websites naar andere sites geldt dat wij geen enkele zeggenschap hebben over de linktekst, de vormgeving, eventuele inbreuk op geldende rechten, inclusief merk- en handelsnaamrechten en de inhoud van de gelinkte pagina's. Hierbij distantiëren wij ons uitdrukkelijk van alle linkteksten alsmede van de inhoud van de websites waarnaar op deze homepage verwezen wordt.

Alles over kinderen garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd op deze website.

Met dank aan / bronvermelding:

Onze eigen verloskundigen, artsen en medewerkers van het consultatiebureau, kraamhulpen en alle andere ouders die ons hun ervaringen hebben verteld. Talloze tijdschriften en bronnen op internet die we de afgelopen jaren hebben gelezen en waarvan de informatie tussen de oren is blijven zitten. Per artikel hebben we zo veel mogelijk de bronnen die gebruikt zijn vermeld. Mochten er onverhoopt wat vergeten zijn, laat het ons weten.

Foto's: eigen materiaal en ingezonden foto's door lezers, vroeger Stockxchng en tegenwoordig Pixabay.