• tanden
  Tanden wisselen

  Als de eerste melktanden eruit gaan en de eerste definitieve tanden doorkomen is je kind aan het wisselen en heeft het een wisselgebit of een "fietsenrek". Op welke leeftijd wisselen kinderen welke tanden?

Meer artikelen:

 

Schoolkeuze: hoe kies je een basisschool voor je kind

schoolwerk maken In Nederland mogen de kinderen vanaf hun 4e verjaardag naar school, met 5 jaar is het kind verplicht. Maar welke basisschool kies je voor je kind?

Over het algemeen is het rond de 3e verjaardag een goed moment om te gaan kijken op welke basisschool je je kind wilt inschrijven. De meeste basisscholen willen toch wel een jaar van te voren weten op welke inschrijvingen ze kunnen rekenen. Voor sommige scholen bestaan er zelfs wachtlijsten. Wacht dus niet te lang. Heb je een bepaalde school op het oog? Vaag dan de schoolgids aan, en plan een kennismakingsgesprek. Kijk ook eens op de site van de Onderwijsinspectie hoe de kwaliteit van een bepaalde school de afgelopen jaren is beoordeeld.

Welke basisschool kies je voor je kind?

Een keuze voor een basisschool kan op grond van verschillende argumenten worden gemaakt. Bedenk daarbij niet alleen wat jou zelf aantrekt in een school maar ook wat het beste bij je kind past. Het ene kind is het andere niet. In de praktijk blijkt vaak wel dat je een basisschool kiest voor je oudste kind, eventuele jongere broertjes of zusjes gaan dan uit praktische overwegingen vrijwel altijd naar dezelfde school.

 • De richting of inrichting van de school, zie ook het volgende hoofdstuk. Als je een bepaalde geloofsovertuiging of pedagogische grondslag (Jenaplan, Montessori) belangrijk vindt. Welke vorm van onderwijs past het beste bij jouw kind?
 • De locatie. Is de school dichtbij, kan je kind er op termijn zelf heen lopen of fietsen? Ligt de school aan een drukke weg? Kijk ook of de school uit één gebouw bestaat of dat er mogelijk dependances zijn.
 • De grootte van de school. Wil je een school met weinig leerlingen of zie je juist meer in een grote school? En hoe zit het met het aantal leerlingen in één groep?
 • De sfeer op school. Let daar op tijdens het kennismakingsgesprek op school. En kijk en luister goed naar (ouders van) kinderen die er al op school zitten. Loop eens in de pauze langs het schoolplein.
 • Het gebouw zelf. Is het schoon, nieuw of oud, hoe groot zijn de lokalen, is er een gymzaal, zijn er genoeg speelmogelijkheden op het schoolplein?
 • Schooltijden. Hoe laat begint de school en hoe laat zijn ze klaar? Wil je dat je kind in de pauze op school blijft of thuis komt eten, hoe is de overblijf geregeld? Een zogenaamde "brede" school biedt praktische mogelijkheden voor voor- en naschoolse opvang in hetzelfde gebouw, soms ook geintegreerd met kinderdagverblijf en sport- of cultuurclubjes.
 • Ouderparticipatie. Wat verwacht de school van de ouders? Is het de bedoeling dat je als ouder veel helpt op school? Denk aan boeken kaften, lees- en luizenmoeders (of vaders natuurlijk), helpen bij schoolreisjes of feesten. En, hebben ouders inspraak in de gang van zaken op school? Is er een actieve oudercommissie?
 • Beleid. Andere vragen die je kunt stellen tijdens een gesprek met de schoolleiding: is er een pestprotocol? Wat is het beleid met betrekking tot kinderen die op de een of andere manier meer aandacht nodig hebben dan het gemiddelde kind (hoogbegaafde kinderen, kinderen met bijvoorbeeld dyslexie, adhd of met een ontwikkelingsachterstand)?

Richting en inrichting

Er zijn veel verschillende scholen. Openbare scholen of bijzondere scholen die onderwijs geven vanuit een bepaalde godsdienst of levensovertuiging, zoals bijvoorbeeld protestant-christelijke, islamitische of hindoescholen (de "richting" of grondslag). Daarnaast kan een school werken vanuit een bepaalde pedagogische visie, de "inrichting", zoals Montessori of Jenaplanscholen. De richting en inrichting staan verder los van elkaar, zo heb je openbare montessorischolen maar ook christelijke. Kijk op onze site eens naar de verschillende schooltypen in het basisonderwijs.

Kennismakingsgesprek

Heb je een of meerdere scholen op het oog, vraag dan eerst een kennismakingsgesprek aan met iemand van de school die je meer kan vertellen hoe het er op die school in de praktijk aan toegaat. Zo kun je nagaan of de verwachtingen van jullie als ouders en die van de school overeenkomen. Stel de vragen die voor jou belangrijk zijn. Heeft de school een pestprotocol, wat wordt er gedaan voor hoogbegaafde kinderen of juist kinderen die niet goed meekunnen? Wat verwacht de school van de ouders? Vraag ook altijd even een rondleiding door het gebouw, dat geeft vaak een prima beeld. Zijn de lokalen groot, de toiletten netjes? En als je de kans krijgt, praat met kinderen die al een tijdje op die school zitten of met hun ouders.