Op het moment worden er géén vragen beantwoord.

 

Niet alle vragen worden beantwoord

Er worden veel vragen naar ons toegestuurd. Wij vragen begrip voor het feit dat niet al deze vragen door ons beantwoord kunnen worden.

Vragen met betrekking tot onderwerpen die al uitgebreid op deze site beschreven staan worden over het algemeen niet beantwoord. Kijk daarom eerst bij de al eerder gestelde vragen met antwoorden en zoek op trefwoord op de site.

Als je vraag wel beantwoord is krijg je hierover per email bericht. In veel gevallen zal de de vraag samen met het antwoord ook op de site worden getoond.

De vraag

Probeer de vraag kort te houden maar geef zo veel mogelijk relevante informatie. Denk aan:
  • Sinds wanneer speelt het?
  • Op welke momenten/hoe vaak gebeurt het?
  • Hoe reageert u op het gedrag? Welk effect heeft dit?
  • Wat heeft u allemaal al geprobeerd om ertegen te doen?
  • Soms helpt het iets te weten over het karakter: het temperament van een kind kan een bepalende factor zijn in gedrag.
  • Geef ook aan voor WIE van onze deskundigen de vraag bedoeld is (bijv. diëtiste of homeopate).

Stuur uw vraag naar met als onderwerp duidelijk aangegeven "Vraag voor...".

Privacy

In verband met de privacy zullen bij vragen en antwoorden die op de site worden geplaatst geen emailadres of naam van de inzender worden vermeld. Ook zullen wij het emailadres niet doorgeven aan derden. Emailadressen worden wel gebruikt voor onze eigen mailinglijst. Wil je geen nieuwsbrieven van ons ontvangen, vermeld dat dan in je mail.

Disclaimer

Hoewel de antwoorden op de vragen met zorg zijn samengesteld kunnen wij op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie en zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.