Copyright

© Copyright Alles over Kinderen / Buro Webspin 2005-2018 – alle rechten voorbehouden.

Niets van deze website mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van
deze site.

Disclaimer

Deze site wordt op vrijwillige basis gemaakt en onderhouden en heeft een puur informatief karakter. De aangeboden informatie is voor een deel gebaseerd op persoonlijke ervaringen. Hoewel de teksten met zorg zijn samengesteld kunnen wij op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie en zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

Bij medische problemen raden wij altijd aan een arts of verloskundige te raadplegen.

Voor alle links op deze websites naar andere sites geldt dat wij geen enkele zeggenschap hebben over de linktekst, de vormgeving, eventuele inbreuk op geldende rechten, inclusief merk- en handelsnaamrechten en de inhoud van de gelinkte pagina’s. Hierbij distantiëren wij ons uitdrukkelijk van alle linkteksten alsmede van de inhoud van de  websites waarnaar op deze homepage verwezen wordt.

Alles over kinderen garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd op deze website.

Met dank aan / bronvermelding

Onze eigen verloskundigen, artsen en medewerkers van het consultatiebureau, kraamhulpen en alle andere ouders die ons hun ervaringen hebben verteld. Talloze tijdschriften en bronnen op internet die we de afgelopen jaren hebben gelezen en waarvan de informatie tussen de oren is blijven zitten. Per artikel hebben we zo veel mogelijk de bronnen die gebruikt zijn vermeld. Mochten er onverhoopt wat vergeten zijn, laat het ons weten.

Fotos en beeldmateriaal

Veelal is gebruik gemaakt van eigen materiaal gebruikt en ingezonden foto’s door lezers. Ook zijn foto’s afkomstig van Stockxchng, Pixabay, Pxhere en Shutterstock.

Medewerkers

De volgende mensen hebben bijgedragen aan onze site, door het beantwoorden van vragen en/of het schrijven van artikelen of het geven van advies.

Diana Vredegoor – diëtiste

Diana Vredegoor is diëtiste en heeft een eigen praktijk. Hier beantwoordt ze vragen over voeding en heeft veel artikelen over voeding geschreven voor onze site. Diana geeft ook voorlichtingen of  presentaties op bijvoorbeeld uw kinderdagverblijf of school.

Nathalie van der Stelt

Nathalie is afgestudeerd aan de Academie voor Natuurgeneeskunde te Hilversum met als afstudeerrichting Klassieke Homeopathie. Nathalie schrijft: “Vanaf dag één heeft de homeopathie me erg geïnspireerd omdat het een geneeswijze is die naar de mens in zijn totaliteit kijkt en niet alleen naar de afzonderlijke zieke delen”. Zelf heeft ze twee dochters.

Pauline van Soldt – pedagoge

Pauline van Soldt heeft ruime ervaring met jeugdhulpverlening. Als pedagogisch medewerker, gezinsbegeleider en schoolmaatschappelijk werker werkte zij met ouders en kinderen. In instellingen, op scholen en bij gezinnen thuis.

Pauline is als moeder van twee kinderen in de basisschoolleeftijd ook ervaringsdeskundige. In haar eigen praktijk geeft ze opvoedingsondersteuning, training en advies.

Overige medewerkers

Dank zijn wij verschuldigd aan de mensen die een bijdrage hebben geleverd aan deze site, hetzij door het beantwoorden van lezersvragen, hetzij door het meedenken en meeschrijven aan de artikelen en het geven van professioneel advies.

  • Diana Vredegoor – diëtiste
  • Nathalie van der stelt – homeopaat
  • Pauline van Soldt – pedagoge
  • Roselie van den Berg – verloskundige
  • Thessa van Riel – pedagoge
  • Lenny van Rosmalen – pedagoge
  • Rita Berger – psychologe
  • Daisy Raemackers – pedagoge
  • Andrea Maessen – pedagoge
  • Thessa Gerritsen – pedagoge