Copyright

© Copyright Alles over Kinderen / Buro Webspin 2005-2020 – alle rechten voorbehouden.

Niets van deze website mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van
deze site.

Disclaimer

Deze site wordt op vrijwillige basis gemaakt en onderhouden en heeft een puur informatief karakter. De aangeboden informatie is voor een deel gebaseerd op persoonlijke ervaringen. Hoewel de teksten met zorg zijn samengesteld kunnen wij op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie en zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

Bij medische problemen raden wij altijd aan een arts of verloskundige te raadplegen.

Voor alle links op deze websites naar andere sites geldt dat wij geen enkele zeggenschap hebben over de linktekst, de vormgeving, eventuele inbreuk op geldende rechten, inclusief merk- en handelsnaamrechten en de inhoud van de gelinkte pagina’s. Hierbij distantiëren wij ons uitdrukkelijk van alle linkteksten alsmede van de inhoud van de  websites waarnaar op deze homepage verwezen wordt.

Alles over kinderen garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd op deze website.