• Tanden wisselen

  Als de eerste melktanden eruit gaan en de eerste definitieve tanden doorkomen is je kind aan het wisselen en heeft het een wisselgebit of een "fietsenrek". Op welke leeftijd wisselen kinderen welke tanden?

Meer artikelen:

De school is uit!

Voor je kleuter is er een hele nieuwe wereld opengegaan: school. Voor jou als ouder betekent dit, zeker als je beide buitenshuis werkt, waarschijnlijk een hoop gejongleer. Voor werkende ouders zijn de schooltijden op zijn zachtst gezegd lastig. Ga je gebruik maken van kinderopvang? Hoe ervaart de kleuter het hele schoolgebeuren? Wat is een goede tijdsbesteding wanneer de school uit is? Kortom: wat gebeurt er als de (basis)school uit is?

THUISKOMEN NA SCHOOL

Vooral in het begin kan je kleuter afgemat en prikkelbaar zijn na een hele dag school. Ga hem dan niet bestoken met een kruisverhoor aan vragen over de voorbije schooldag (of een te algemene: hoe was het op school? geef daar maar eens een goed antwoord op!) Laat hem rustig bijkomen. Hij is gewoon nog moe van alle indrukken. Hij komt vanzelf met hele verslagen wanneer hij daar behoefte aan heeft. Is je kind echt helemaal bekaf wanneer hij thuiskomt? Gun hem dan eens een middag of een ochtend vrij. Zolang hij nog geen vijf is, hoeft hij niet per se naar school en kan hij rustig een keertje thuisblijven. Laat het dan wel even weten aan de leerkracht.

Komt je kind een keer verdrietig of boos thuis, dan hoeft er niet meteen van alles aan de hand te zijn. Hij kan gewoon eens een mindere dag hebben gehad. Dat hebben we tenslotte allemaal wel eens. Als je het echt niet vertrouwt, vraag dan een gesprek aan met de juf of meester. Als je je kind na school wilt laten opvangen, bijvoorbeeld omdat je zelf werkt, wacht hier dan even mee totdat hij goed is ingeburgerd op school. Misschien kun je tijdelijk iets regelen met je werkgever, of wil opa, oma of de buurvrouw wel een handje helpen.

Alternatieve vragen voor "hoe was het op school"

Omdat je op "hoe was het vandaag" meestal geen of geen duidelijk antwoord krijgt kun je proberen een of twee van de alternatieven hieronder te proberen. Toon oprechte interesse, oordeel niet en wacht tot je kind er klaar voor is. Meestal moet hij even bijkomen als hij net thuis is van bso of school, soms is 's avonds voor het slapen gaan een beter moment.

 • Heb je vandaag nog een goede vraag gesteld?
 • Heeft iemand nog wat gedaan wat heel aardig was?
 • Wat had de juf aan vandaag?
 • Heeft iemand anders jou vandaag geholpen? Of heb jij iemand geholpen?
 • Fouten maken hoort erbij, dus vertel: wat was je grootste fout vandaag?
 • Heb je nog iemand zien huilen vandaag op school?
 • Met welke kindjes heb je vandaag gepraat?
 • Wat deed je bij het buiten spelen?
 • Stel dat er een kind gaat verhuizen, wie moet dat dan zijn volgens jou?
 • Naast wie zou je het liefst zitten?
 • Als jij morgen juf bent, wat zou je dan anders doen dan je echte juf?
 • Etc...

Buitenschoolse of naschoolse opvang

Met ingang van het schooljaar 2007-2008 zijn basisscholen verplicht om voor buitenschoolse opvang te zorgen. Dit geldt niet alleen na schooltijd, maar ook ervoor, tussen de middag en tijdens schoolvakanties. Sommige opvangcentra verzorgen 's ochtends ontbijt. Meestal wordt de tijd dat een kind in de opvang doorbrengt gezien als vrije tijd. De kinderen mogen dan lekker spelen. De buitenschoolse opvang staat in direct contact met de school. De school verzorgt de opvang overigens alleen wanneer de ouders dit duidelijk verzoeken.

Sinds 1 januari 2007 betalen werkgevers collectief mee aan de kinderopvang. De belastingdienst draagt dit werkgeversdeel vervolgens maandelijks af. De kinderopvangtoeslag moet worden aangevraagd bij de belastingdienst: de ouders bepalen zelf of de toeslag aan hen wordt betaald of aan de kinderopvang. Ouders met een laag inkomen ontvangen een hogere toeslag dan ouders met een hoog inkomen.

Problemen met buitenschoolse opvang

Het heeft even geduurd voor alle scholen de wettelijk verplichte opvang op orde hadden, vaak was er een wachtlijst.

Gastouders

Ook voor gastouderopvang kan een toeslag worden aangevraagd. Meestal vindt de opvang plaats in de woning van de gastouder, maar het komt ook voor dat kinderen in hun eigen huis worden opgevangen. Sinds 2010 zijn er behoorlijk wat regels opgesteld. Zowel de woning als de gastouder moeten aan een aantal eisen voldoen.

Een gastouder mag naast zijn eigen kinderen ten hoogste vier kinderen tegelijk opvangen. Voordelen van gastouderopvang zijn dat je kind veel aandacht krijgt, dat de opvangtijden vaak zeer flexibel zijn en dat je kind een vaste verzorger heeft. Daartegenover staan echter ook nadelen. Wanneer de gastouder ziek of op vakantie is, is er niet altijd een vervanger beschikbaar.

24-UURS kinderopvang

Ouders met onregelmatige beroepen of dienstverlenende beroepen kunnen gebruik maken van de 24-uurs kinderopvang. Kinderen kunnen daar overdag, 's avonds, 's nachts en in het weekend terecht en kunnen er dus ook logeren. Uiteraard is deze vorm van opvang wel relatief duur.

Het draait om je kind

Of je nu zelf klaarstaat voor je kind wanneer de school uit is of je gebruikmaakt van een vorm van opvang: het belangrijkste is dat je kind lekker in zijn vel zit en zich op zijn gemak voelt. Het kan gebeuren dat het niet klikt tussen je kind en de begeleider. Praat hier dan over met de opvang; ook de opvangmedewerkers hebben baat bij een leuke omgang. Er valt altijd wel een mouw aan te passen!

(Door Helen Engelbarts)