• tarwe bevat gluten
  Glutenintolerantie

  Een aandoening waarbij de darmen worden beschadigd omdat men niet tegen gluten kan. Gluten komen voor in onder meer tarwe, haver, rogge en gerst.

Gewoon klein of groeistoornis

Het is heel normaal dat het ene kind groter is dan het andere. We hebben tenslotte niet allemaal dezelfde groeisnelheid. Sommige kinderen blijven wat langer klein waarna ze ineens een groeispurt krijgen en zelfs langer worden dan hun ouders. Mocht uw kind dus iets kleiner zijn dan het gemiddelde vriendje of vriendinnetje dan is dit dus nog geen reden voor bezorgdheid.

Zelf bepalen welke lengte jouw kind heeft ten opzichte van het gemiddelde? Bekijk de groeicurve van het consultatiebureau of vul hier zelf de groeimeter in.

Groeistoornis herkennen

Hoe weet je of het om een groeistoornis gaat? Om de groei van uw kind bij te houden worden kinderen regelmatig gemeten door de schoolarts of op het consultatiebureau. Zij kunnen aangeven of de kleine lengte aanleiding geeft dit verder te onderzoeken. In sommige gevallen kan de groei van een kind dermate achterblijven dat er na verloop van tijd sprake zal zijn van een groeiachterstand. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Er zijn in totaal zo’n tweehonderd aandoeningen die de groei kunnen remmen waardoor een groeiachterstand kan optreden. Alleen onderzoek kan uitwijzen of er sprake is van een groeiachterstand en of hier iets aan gedaan kan worden.

Oorzaken groeiachterstand

Wanneer een kind te klein is of niet goed groeit, kan dit verschillende oorzaken hebben. Bij het ene kind gaat het om een aangeboren afwijking, het andere kind eet niet goed en weer een ander heeft bijvoorbeeld een nieraandoening. Er worden drie soorten groeistoornissen onderscheiden:

 • Primaire groeistoornissen: aangeboren problemen die direct van invloed zijn op de groei.
 • Secundaire groeistoornissen. Bij secundaire groeistoornissen is er een andere oorzaak die de groei beïnvloedt. De oorzaak is dan meestal een andere ziekte.
 • Idiopathisch kleine lengte.

In het laatste geval is het simpelweg niet te verklaren waarom er sprake is van een kleine lengte; zeker wanneer de ouders wat langer zijn en het niet in de familie zit.

Is een behandeling bij groeistoornis noodzakelijk?

Het is afhankelijk van de oorzaak welke gevolgen er kunnen zijn en of een behandeling mogelijk en wenselijk is. Er zijn twee behandelingen mogelijk die direct invloed hebben op de lengte. De eerste is een behandeling met groeihormoon (www.groeiwijzer.nl/nl/medicijnen/groeihormoon). De tweede is een verlengende operatie. Niet altijd zal de groeistoornis behandeld hoeven te worden. In enkele gevallen is een aangepast dieet zelfs al voldoende om de groei te stimuleren.

Het is dus lastig om algemene informatie te geven over de behandeling van een groeistoornis. Er zijn veel verschillende groeistoornissen. Bovendien kan een groeistoornis veel verschillende gevolgen hebben. Vraag uw arts daarom steeds om informatie die bij uw persoonlijke situatie past.

Bron: www.groeiwijzer.nl

 • ontwikkeling taal

  Leren praten

  De ontwikkeling van taal en spraak heeft een vaste volgorde, die hetzelfde is voor kinderen in alle culturen. Kinderen worden geboren met een specifieke aanleg om te leren praten. Toch kun je als ouder veel invloed hebben op hoe goed het spraakvermogen van je kind zich ontwikkelt. En hoe eerder je als ouder de spraakontwikkeling stimuleert, hoe beter je kind zich leert uiten.

Meer artikelen: