Regelen ná de geboorte

Aangifte, kinderbijslag en meer

Bij de geboorte van een kind moeten er veel praktische zaken geregeld worden, zoals het aangifte doen van de baby en het veelal online of telefonisch doorgeven van de geboorte aan werkgevers, kinderdagverblijf en allerlei instanties.

Kijk ook op de pagina wat moet je regelen tijdens zwangerschap, welke zaken je beter vóór de geboorte al kunt regelen.

Direct na de geboorte regelen

Het spreekt voor zich dat je niet alleen je directe familie vertelt over de nieuwe wereldburger, maar vergeet ook vooral niet even contact op te nemen met

Aangifte doen bij de gemeente

De baby moet binnen drie werkdagen na de geboorte worden aangegeven bij de Burgerlijke Stand van de gemeente waarin je kindje geboren is. Let op, dit hoeft dus niet de gemeente te zijn waar je zelf ook woont. Het ziekenhuis waar het kind is geboren kan bijvoorbeeld net even in een andere gemeente staan. Het is gebruikelijk dat de vader (de partner (m/v)) de aangifte van de geboorte doet bij de  gemeente. Vergeet niet om een geldig identiteitsbewijs en eventueel trouwboekje mee te nemen. Het is ook handig om de verklaring van de geboorte mee te nemen die je hebt gekregen in het ziekenhuis of van de verloskundige. Hier staat het exacte tijdstip van de geboorte bijvoorbeeld op.

De aangifte zelf is gratis. Voor een kopie van de geboorteakte moet je wel betalen.

Kraamzorg bellen

Heeft de geboorte thuis plaatsgevonden dan zal de kraamzorg er al zijn. Na een ziekenhuisbevalling moet je altijd direct even met de kraamzorg bellen om de geboorte door te geven. Indien er nog recht is op kraamhulp, dan kun je direct afspreken wanneer de kraamhulp bij jullie thuis kan komen. De tijd die moeder en kind in het ziekenhuis verzorgd zijn geweest gaat vaak van het aantal toegezegde uren kraamhulp af. Vraag hiernaar bij je eigen kraamzorgbureau.

Aanvragen kinderbijslag

Binnen 2 tot 4 weken nadat je aangifte hebt gedaan van de geboorte van het kind bij de gemeente, ontvang je een bericht van het SVB. Je kunt hiermee de kinderbijslag online op hun site aanvragen.

Bij een volgend kind hoef je niets te doen, de kinderbijslag wordt dan automatisch aangepast.  Wordt een tweede of volgende kind geboren? Dan hoeft u niets te doen. Wij passen uw kinderbijslag automatisch voor u aan.

Let op: dit geldt voor mensen die wonen in Nederland en waar het kind net is of binnenkort wordt geboren in Nederland. In alle andere gevallen kijk even na op de site van de SVB of je recht hebt op kinderbijslag en eventueel hoe dat aan te vragen.

De kinderbijslag wordt op de 1e van januari, april, juli en oktober overgemaakt aan alle ouders die kinderen hebben in de leeftijd van 0 tot 18. Het bedrag is per kind, heb je meerdere kinderen dan worden de bedragen opgeteld.

Naast kinderbijslag komen ouders mogelijk in aanmerking voor 3 andere kindregelingen:

Verzekeringen

Het is nodig om je kind, uiterlijk binnen 4 maanden na de geboorte, aan te melden bij de zorgverzekering. De ziektekostenverzekering of zorgverzekering is verplicht, ook voor kinderen.

Daarnaast is het ook verstandig uw verzekeringen opnieuw door te nemen. Ook verzekeringen die niet verplicht zijn moeten vaak aangepast worden nu de samenstelling van uw gezin is veranderd. Denk bijvoorbeeld aan de inboedelverzekering en aansprakelijkheidsverzekering of inzittendenverzekering. Ook een uitvaartverzekering valt onder de verzekeringen die niet verplicht zijn maar waar u wel aan kunt denken. Vaak kunt u uw kind eenvoudig bijschrijven bij u op de polis zodat zij tot hun 18e jaar gratis zijn meeverzekerd.

Je kunt er over nadenken een spaarrekening te openen voor het kindje.

Voogdij

Denk ook eens na over wat er zal gebeuren indien één of beide ouders onverhoopt zou overlijden. Maak zo nodig een testament aan of pas het bestaande testament aan. Je legt in het testament het financiële deel vast, maar ook kun je aangeven wie jullie graag als voogd zouden zien. Ouders kunnen 1 of 2 personen aanwijzen als voogd voor het geval zij zelf komen te overlijden.

Je kunt een voogd aanwijzen in het testament, maar het kan ook gratis door registratie in het gezagsregister. Bij overlijden van de ouders krijgt die persoon de verantwoordelijkheid voor de kinderen.

Is er niets vastgelegd omtrent voogdij? Dan neemt de rechter de beslissing wie het kind of de kinderen kan opvoeden na uw dood. Meestal gaat dat in goed overleg met de families. Als het niet lukt wordt de Raad van de Kinderbescherming om advies gevraagd.

Geboortekaartjes

Hoe stel je familie en vrienden op de hoogte? Via telefoon of social media, de belangrijkste mensen krijgen vast nog wel een mooi papieren geboortekaartje. Waarschijnlijk heb je voor de geboorte al iets uitgezocht en is het nu alleen nog maar doorgeven aan de drukker en de kaartjes op de post doen. Heb je nog niets geregeld, via internet zijn er tal van bedrijven die je snel aan een partij mooie kaartjes kunnen helpen.

Bestel er in ieder geval niet te weinig. Er zijn altijd mensen die achteraf toch nog een kaartje willen die jij vergeten bent te sturen. En houd er een paar achter de hand voor het kind zelf, leuk voor later.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.