Kies de beste basisschool voor je kind

Een checklist met belangrijke punten

In Nederland mogen de kinderen vanaf hun 4e verjaardag voor het eerst naar school, met 5 jaar is het kind verplicht. Maar welke basisschool kies je voor je kind? Op welke punten moet je letten?

Hieronder een checklist met een aantal punten waarop te letten als je een school gaat kiezen.

Wanneer moet je je kind inschrijven op de basisschool

Over het algemeen is het rond de 3e verjaardag een goed moment om te gaan kijken op welke basisschool je je kind wilt inschrijven. De meeste basisscholen willen toch wel een jaar van te voren weten op welke inschrijvingen ze kunnen rekenen. Voor sommige scholen bestaan er zelfs wachtlijsten. Wacht dus niet te lang. Heb je een bepaalde school op het oog? Vraag dan de schoolgids aan, en plan een kennismakingsgesprek. Kijk ook eens op de site van de Onderwijsinspectie hoe de kwaliteit van een bepaalde school de afgelopen jaren is beoordeeld. En vooral, ga zelf de sfeer proeven. Een ongrijpbaar iets, maar vaak doorslaggevend.

Welke basisschool kies je voor je kind?

Een keuze voor een basisschool kan op grond van verschillende argumenten worden gemaakt. Bedenk daarbij niet alleen wat jou zelf aantrekt in een school maar ook wat het beste bij je kind past. Het ene kind is het andere niet. Sommige kinderen gedijen beter in een wat vrijer pedagogisch klimaat, andere hebben juist meer sturing nodig. In de praktijk blijkt vaak wel dat je een basisschool kiest voor je oudste kind, eventuele jongere broertjes of zusjes gaan dan uit praktische overwegingen vrijwel altijd naar dezelfde school.

Denominatie en onderwijsmethode

De denominatie van een school zegt iets over de religieuze overtuiging waarop het onderwijs daar is gebaseerd. Denk aan protestant-christelijke, islamitische of hindoescholen of juist openbare scholen. Denominatie wordt ook wel de “richting” of grondslag genoemd.

Daarnaast kan een school werken vanuit een bepaalde pedagogische visie of onderwijsmethode, ook wel de “inrichting” genoemd. Hier moet je denken aan Montessori of Jenaplanscholen, ontwikkelingsgericht onderwijs of vrije scholen.

schoolwerk
Schoolwerk maken

De richting en inrichting staan verder los van elkaar, zo heb je openbare montessorischolen maar ook christelijke. Kijk op onze site eens naar de verschillende schooltypen in het basisonderwijs.

Checklist keuze basisschool

 • Je kunt bewust kiezen voor een denominatie en onderwijsmethode van de school. Als je een bepaalde geloofsovertuiging of juist pedagogische grondslag (Jenaplan, Montessori) belangrijk vindt. Welke vorm van onderwijs past het beste bij jouw kind? Houd ook in je achterhoofd dat theorie en praktijk soms uit elkaar kunnen liggen. Vraag daarom op de school van jouw keuze goed na hoe de ideeën worden toegepast en hoe consequent daar mee omgegaan wordt, als je dat belangrijk vindt.
 • De locatie is voor veel ouders een doorslaggevend argument. Is de school dichtbij, kan je kind er op termijn zelf heen lopen of fietsen? Ligt de school aan een drukke weg? Kijk ook of de school uit één gebouw bestaat of dat er mogelijk dependances zijn.
 • De grootte van de school
  . Wil je een school met weinig leerlingen of zie je juist meer in een wat grote school? Beide hebben voor- en nadelen. En hoe zit het met het aantal leerlingen in één groep?
 • De sfeer op school. Let daar op tijdens het kennismakingsgesprek op school. En kijk en luister goed naar (ouders van) kinderen die er al op school zitten. Loop eens in de pauze langs het schoolplein. Hoe gaan kinderen met elkaar om. Hoe gaan de leerkrachten met de leerlingen om (en met elkaar).
 • Het gebouw zelf. Is het schoon, nieuw of oud, hoe groot zijn de lokalen, is er een gymzaal, zijn er genoeg speelmogelijkheden op het schoolplein?
 • Schooltijden. Hoe laat begint de school en hoe laat zijn ze klaar? Hoe is de overblijf geregeld? Een zogenaamde “brede” school biedt praktische mogelijkheden voor voor- en naschoolse opvang in hetzelfde gebouw, soms ook geïntegreerd met kinderdagverblijf en sportclubs of cultuur.
 • Ouders en participatie. Wat verwacht de school van de ouders? Is het de bedoeling dat ouders veel helpen op school en waarmee dan? Hebben ouders inspraak in de gang van zaken op school? Is er een actieve oudercommissie?
 • Hoe is de communicatie, maakt de school gebruik van bijvoorbeeld een schoolapp om berichten door te geven of een agenda te delen?
 • Hoe digitaal is de school? Wordt er gebruik gemaakt van pc’s of laptops?
 • Welke vakken worden er naast de verplichte vakken als rekenen en taal gegeven? Wordt het onderwijs veel in projectvorm gedaan?
 • Wordt er naast het leren rekenen en lezen ook aandacht besteed aan persoonlijke ontwikkeling, zelfstandig leren werken, kritisch denken, normen en waarden?
 • Hoe staat het met de financiële gezondheid van de school?
 • De behaalde cito resultaten de afgelopen jaren?
 • Hoeveel personeel is er, welk geslacht en leeftijd, is er een groot verloop?
 • Beleid. Andere vragen die je kunt stellen tijdens een gesprek met de schoolleiding: is er een pestprotocol? Wat is het beleid met betrekking tot kinderen die op de een of andere manier meer aandacht nodig hebben dan het gemiddelde kind (hoogbegaafde kinderen, kinderen met bijvoorbeeld dyslexie, adhd of met een ontwikkelingsachterstand)?  Zijn goed beargumenteerde uitzonderingen op de regels mogelijk of is alles gestandaardiseerd.

Vergelijkingssites

Veel van dit soort zaken (de financiële situatie, waar komen de leerlingen vandaan, hoe presteren ze op de cito toetsen) kun je ook vinden op internet, de site van school of vergelijkingswebsites. Lees ook de verslagen van de onderwijsinspectie. Als dat helder is en je keuze voor een groot deel bepaald, kun je overige belangrijke vragen direct aan iemand van de school zelf stellen op een open dag of kennismakingsgesprek.

Kennismakingsgesprek of open dag

Soms organiseren scholen open dagen. Anders kun je altijd een gesprek aanvragen met de directeur of iemand die je de school wil laten zien en wil vertellen hoe het op die school toegaat. Na een rondje internet (hoe ziet de website er uit, wat plaatst een school op social media?) is het altijd goed om ook even in het echt langs te gaan.

In een gesprek met de directie kun je nagaan of de verwachtingen van jullie als ouders en die van de school overeenkomen. Stel de vragen die voor jou belangrijk zijn. Heeft de school een pestprotocol, wat wordt er gedaan voor hoogbegaafde kinderen of juist kinderen die niet goed meekunnen? Wat verwacht de school van de ouders? Ook een rondleiding door het gebouw geeft vaak een prima beeld.

Bepaal de sfeer en vraag ervaringsdeskundigen

Los van de georganiseerde open dagen waarop je alleen het mooie praatje van de directeur hoort is het ook fijn om de school eens in bedrijf te zien. Zijn de kinderen rustig in de klas, wat gebeurt er als kinderen iets verkeerd doen? Heerst er een prettige sfeer? Soms kun je ook even een gesprekje aanknopen met de kinderen die op de school zitten.

 

Ook interessant

Reageer

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.