Middelbare school kiezen?

Heb jij een kind in groep 7 of groep 8, en vraag je je af naar welke middelbare school het straks het beste kan gaan? Indien er meerdere scholen in aanmerking komen wat betreft bereikbaarheid en schoolniveau is het soms best lastig om daar tussen te kiezen.

Resultaten scholen

De resultaten van de afgelopen jaren kunnen een idee geven over de kwaliteit van de school. Welke scholen tellen weinig zittenblijvers, waar glijden leerlingen eerder af naar een lager niveau? Waar zijn de examencijfers hoog? Waar halen leerlingen met een havo-advies toch het vwo?

Elsevier Weekblad presenteert elk jaar een lijst van 41 ‘superscholen’ die als beste uit het onderzoek komen. De scholen zijn beoordeeld op vier onderdelen, een superschool moet 3 uit 4 scoren. Het eerste onderdeel is de onderwijspositie: op welk niveau de leerling in de derde klas van het voortgezet onderwijs is uitgekomen vergeleken met het advies dat hij op de basisschool kreeg. Het tweede onderdeel is de onderbouwsnelheid, de tijd die een leerling nodig heeft voor de eerste twee klassen. Het derde is het bovenbouwsucces, het aandeel leerlingen dat zonder zittenblijven het examen haalt. En het vierde is het gemiddeld behaalde cijfer voor het centraal examen.

Het onderzoek van Elsevier is gebaseerd op gegevens van de Inspectie van het Onderwijs, de beoordeling is een eigen bewerking van de resultaten door Elsevier Weekblad. Alle resultaten per school staan op elsevierweekblad.nl/onderzoek. Elsevier Weekblad publiceert het onderzoek Beste Scholen sinds het jaar 2000.

Andere factoren bekijken

Een mooi onderzoek, zeker interessant om mee te nemen. Aan de andere kant is het niet zaligmakend. Is de school met de beste cijfers echt de beste school? Je kunt kritische vragen stellen waarom de ene school betere cijfers heeft dan de andere. En, nog belangrijker, los van wel of geen goede cijfers, past de school goed bij jouw kind?

Er spelen natuurlijk ook andere factoren. Ik noem er een paar:

 • bereikbaarheid van de school (ook als het heel slecht weer is?)
 • de grootte van een school
 • manier van lesgeven, is dat traditioneel of wat meer “21 century”
 • de vakken die er buiten de verplichte vakken om gegeven worden
 • hoe wordt er omgegaan met zorgleerlingen
 • hoe gaat men om met pesten
 • wordt er gebruik gemaakt van digitaal lesmateriaal, iPadklassen of laptops?
 • is er huiswerkbegeleiding
 • heeft de school speciale voorzieningen voor topsporters (LOOT) of wellicht een kunst en cultuurprofiel?
 • Uit wel gebied komen de leerlingen vooral?
 • Is er een personeelstekort?
 • Hoe verhouden de cijfers van het schoolexamen zich met het centraal eindexamen?
 • Welke kosten worden er gerekend, wat is de ouderbijdrage?

Handige sites om scholen in de buurt te kunnen vergelijken zijn bijvoorbeeld www.kijkoponderwijs.nl en www.scholenopdekaart.nl

Open dagen afgaan en sfeer proeven

Het belangrijkste is om met de kennis die je hebt opgedaan via onderzoeken en websites de kanshebbers zelf eens goed te gaan bekijken. Alle scholen organiseren open dagen voor ouders en kinderen en open lesmiddagen voor kinderen uit groep 8. Net als bij het zoeken naar een basisschool voor je kind is het belangrijk te zoeken naar een school waar je kind zelf ook een goed gevoel bij heeft. Met name de sfeer speelt een grote rol.

Ga ook de school eens bekijken buiten de open dag om, en praat vooral ook met leerlingen of ouders van leerlingen die al een tijdje op de school zitten en vraag ze naar hun ervaringen.

Ook interessant

Reageer

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.