Kinderwens     Zwanger     Bevalling    Baby     Peuter     Kleuter     Algemeen

Home    Tips&Blog     Prijsvragen     FAQ           Zoeken    

ADHD

ADHD staat (niet zoals mensen soms denken voor "alle dagen heel druk" maar) voor "Attention Deficit Hyperactivity Disorder". Het is een aandachtstekortstoornis, mensen met adhd hebben vaak problemen hun concentratie lang bij hetzelfde onderwerp te houden. Soms wordt de term ADD gebruikt voor de stoornis waarbij er geen sprake is van hyperactiviteit. Het is gebleken dat mensen die ADD of ADHD hebben ook echt een andere hersenwerking hebben dan andere mensen. Het is geen ziekte, het ligt niet aan de opvoeding, het is wel erfelijk in hoge mate.

Voordelen van ADHD

Soms lijkt het alsof ADD/ADHD een nare ziekte is. Het is voor een kind met concentratieproblemen en hyperactief/impulsief gedrag inderdaad niet altijd eenvoudig om goed mee te doen op school bijvoorbeeld, het schoolsysteem past slecht bij kinderen met dergelijke eigenschappen.

Aan de andere kant zijn eigenschappen als beschreven niet per definitie slecht. Is een kind hyperactief of heeft het veel energie? Je kunt zeggen dat een kind snel van het onderwerp afdwaalt, je kunt ook zeggen dat ze eerder verbanden zien die anderen niet zien en buiten de gebaande paden kunnen treden. Vaak zijn kinderen met ADD/ADHD heel nieuwsgierig in de wereld om hem heen, enorm creatief en erg gevoelig.

Edward M. Hallowel, kinderpsychiater/klinisch psycholoog én zelf ADD-er beschrijft kinderen met adhd als hebbende een "raceautobrein met fietsremmen".

Wat is ADHD?

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Een kind met ADHD bezit een niet bij de leeftijd passende aandachtsstoornis, hyperactiviteit en impulsiviteit. Kinderen met ADHD vertonen dus, meer dan andere kinderen, chaotisch en impulsief gedrag.

De ontwikkelingsstoornis ADHD wordt vaak onderverdeeld in 3 groepen: aandachtsgestoord, hyperactief-impulsief en een combinatie van deze twee.

Wat is de oorzaak van ADHD

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat ADHD ontstaat door een combinatie van verschillende factoren. Zo spelen erfelijkheid, ontwikkeling van de hersenen maar ook de sociale omgeving een rol bij de vorming van ADHD. De oorzaak van ADHD ligt in een samenspel van deze factoren.

Doordat ook de sociale omgeving een rol speelt bij het ontstaan (en het in de hand houden?!) van ADHD kunnen, door het optimaliseren van deze omgeving (structuur bieden!) de gevolgen van de stoornis voor een deel opgevangen worden. Dat wil zeggen dat de omgeving, ouders en school, de gevolgen van ADHD positief kunnen beďnvloeden. Je kunt je kind dus helpen!

Daarbij is het natuurlijk wel van belang dat je er als ouders zo snel mogelijk achter komt als je kind deze aandoening heeft. Een vroegtijdige diagnose voorkomt dat een kind overvraagd wordt en daardoor een ontwikkelingsachterstand oploopt.

Herkennen van ADHD

Als ouder kan je een belangrijke rol spelen in het vroegtijdig herkennen van signalen die kenmerkend zijn voor ADHD. Hieronder is een korte lijst met kenmerken opgesteld.

Let op! Niet alle drukke, ongeconcentreerde of dromerige kinderen hebben ADD/ADHD. Sommige van de signalen horen gewoon bij een normale ontwikkeling van het kind. Zo heeft een kleine peuter veel meer moeite met stilzitten en geconcentreerd puzzelen dan een kind dat al naar de basisschool gaat. Dat betekent dus dat je je niet direct zorgen hoeft te maken bij het herkennen van jouw kind in enkele kenmerken, deze kenmerken alleen zijn dus onvoldoende tot het stellen van een ADHD diagnose.

Ook geldt dat ADHD en hoogbegaafdheid soms worden verward. Een kind dat voor zijn niveau veel te makkelijke taakjes krijgt zal ook veel moeite hebben om zich te concentreren en sneller verveeld zijn omdat hij nu eenmaal sneller dingen doorheeft. Het verschil is wel dat een hoogbegaafd kind vaak wel goed concentreren kan op dingen die interessant genoeg voor hem zijn.

We raden je aan de diagnose dan ook altijd door een specialist op dit gebied te laten stellen.

Kenmerken:

Wanneer de meeste kenmerken voor jou herkenbaar zijn, je vermoedt dat je kind anders is dan zijn leeftijdgenootjes én hij of zij zelf daar veel last van heeft, dan zou je contact kunnen opnemen met de huisarts ter verdere ondersteuning.

Wees zelf kritisch

Hierboven is het al gezegd, niet elk kind dat moeite heeft met concentreren of druk is heeft ADD/ADHD. Denk goed na of je de diagnose inderdaad vindt passen en of het belemmerend is voor de ontwikkeling. Daarna kun je kijken wat er eventueel aan te doen is, wat voor jou goed voelt. Medicijnen, gedragstherapie of alternatieve oplossingen zoals neurofeedback of een dieet. Laat je adviseren door specialisten maar blijf zelf alert en denk mee.

Oudervereniging

Meer lezen of lotgenoten vinden? Kijk eens bij de landelijke vereniging voor gedrags-en leerproblemen Balans (www.balansdigitaal.nl).

(Met dank aan Andrea Maessen, pedagoge)