Sintcadeaus 2018

Vaderschapsverlof en de WIEG

In Nederland worden de verlofmogelijkheden voor partners van pas bevallen vrouwen komend jaar verruimd. De zwangere vrouw heeft natuurlijk zeer terecht zwangerschapsverlof en bevallingsverlof, de partner echter op het moment heel wat minder. Meer verlof voor de partner is goed nieuws voor zowel beide ouders als het kind. Het is nogal een drukke en emotionele tijd als je kleintje er net is. De moeder is nog aan het herstellen van de geboorte en zwangerschap. Het is nog even zoeken naar een ritme met de nieuwe baby er bij. En vergeet de praktische kant niet: er is nog best heel veel te regelen en te doen. Voor veel mannen (en vrouwen!) valt het dan nogal tegen als de partner na twee dagen weer aan het werk moet.

Nieuwe verlofregeling partners

Gelukkig wordt de regeling rond geboorteverlof of kraamverlof uitgebreid. Niet alleen kan de partner de moeder zo wat meer bijstaan in de verzorging, ook heeft hij zo meer tijd en aandacht voor de baby. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat meer tijd samen doorbrengen na de geboorte zorgt voor een betere binding tussen ouder en kind.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt bovendien dat beide ouders vanaf het begin de taken goed moeten verdelen, dan is het makkelijker wanneer beide ouders weer aan het werk gaan. “Dan doe je het écht samen: samen zorgen, samen werken.”

“Zeker de eerste dagen met je kind zijn heel bijzonder. Fijn om dan meer tijd te krijgen, zodat je kunt wennen aan het leven met een baby erbij. Dat is een betere start voor iedereen: niet alleen voor de partner van de moeder, maar ook voor de moeder en het kind.”

De WIEG wet

De naam is in ieder geval goed gekozen. Maar wat houdt deze Wet Invoering Extra Geboorteverlof dan precies in?

  • 5 dagen kraamverlof in de eerste vier weken
  • 5 weken verlof gedurende het eerste half jaar

De partners krijgen dus meer verlof na de geboorte, en voor een groot gedeelte doorbetaald.

5 dagen kraamverlof

Voorheen kreeg een partner (m/v) van een bevallen vrouw 2 dagen doorbetaald verlof. Vanaf januari 2019 wordt dat verlengd tot 5 werkdagen. Dat geboorteverlof mag direct na de bevalling worden opgenomen maar ook later, als het maar binnen de eerste vier weken na de geboorte valt. Het kan bijvoorbeeld fijn zijn om het verlof op te nemen aansluitend aan de periode van externe kraamzorg.

5 weken vaderschapsverlof in het eerste half jaar

Behalve deze extra dagen in de eerste vier weken regelt de nieuwe wet ook nog dat partners (m/v) vanaf juli 2020 nog vijf weken extra geboorteverlof kunnen opnemen. Het opnemen van de 5 weken geboorteverlof moet gebeuren in de eerste zes maanden na de geboorte van de baby. Dit verlof wordt voor een groot gedeelte doorbetaald: partners hebben recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het loon.

Adoptie- en pleegzorgverlof

Ook het adoptie- en pleegzorgverlof voor ouders wordt verlengd, van vier naar zes weken. Dit gaat 1 januari 2019 in.

Meer informatie? Zie Rijksoverheid.nl

Enquette: wat vinden ouders van het nieuwe vaderschapsverlof?

Het bureau Viking heeft een onderzoek(*) gedaan naar wat vaders en moeders vinden van dit nieuwe vaderschapsverlof.

Ze vroegen 1300 mannen en vrouwen niet alleen hoe blij ze met de vaderschapsverlofregeling zijn, maar vooral hoe ze denken het te gaan gebruiken.

De conclusies:

  • 50% van mannen geeft aan bij de invoering van de nieuwe regeling de volledige 5 dagen vol betaald en 5 weken tegen 70% salaris vaderschapsverlof op te willen nemen.
  • 3 van 4 respondenten zegt tevreden te zijn met de nieuwe regeling.
  • 87% van de mannen zou echter liever voor een ander Europees model kiezen.

Onderzoek besteding vaderschapsverlof

Andere verlofregelingen in Europa

Hoewel 50% van de mannen zegt gebruik te willen maken van de regeling, en 75% tevreden zegt te zijn met deze regeling, zou 87% van de mannen toch liever gezien hebben dat Nederland voor een ándere regeling zou hebben gekozen. Andere opties (Finse, Zweedse, Sloveense, en het voorstel van de Europese Commissie) zijn soms aantrekkelijker. 1/3 ziet liever het Zweedse model, waarbij 16 maanden tussen de partners verdeeld kan worden. En 1/3 ziet liever het voorstel van de Europese Commissie, waarbij het verlof tot 4 maanden kan oplopen. Ook regelingen van andere Europese landen hebben soms de voorkeur.

Prioriteiten

Hoe belangrijk waren de verschillende factoren bij de keuze van de duur van het verlof? De meest belangrijke factoren waren ondersteuning van de partner tijdens verlof en hechting met de baby: 90% van de respondenten zagen deze factoren als belangrijk voor hun afweging. 

Hoewel 70% van de mannen zichzelf ziet als de kostwinner, lijken de financiën toch niet de belangrijkste afweging te zijn in de keuze voor duur van het verlof.

Invulling vaderschapsverlof

Werken tijdens de verlofperiode

Hoe gewenst geboorteverlof ook is, toch geeft een groot deel van de mannen aan dat ze op de een of andere manier het werk tijdens het verlof niet helemaal naast zich neer kunnen of willen leggen: slechts 25% van de mannen tegen 44% van de vrouwen houdt zich niet met het werk bezig tijdens het verlof. Dat zou er op kunnen wijzen dat carrière voor mannen toch een belangrijker punt is dan dat voor veel vrouwen is. Aan de andere kant, mannen hoeven niet zwanger te zijn en te bevallen, het lijkt logisch dat vrouwen het verlof net even iets harder nodig hebben en hun hoofd minder naar werken staat dan dat bij hun partner het geval is. Vrouwen geven wel vaker aan (75% tegen 40% van de mannen) dat ze bang zijn dat het verlof een negatieve invloed zal hebben op hun carrière.

Carriere en ouderschapsverlof

 

*Tussen 26 April en 9 mei 2018 is er door Viking online een onderzoek verspreid waar 538 vrouwen en 758 mannen op gereageerd hebben. Lees het volledige onderzoek hier. 

Wat vinden jullie van de nieuwe ouderschapsregeling? 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.