Alles over Kinderen
Heldere informatie over zwangerschap, baby's, peuters en kleuters

Hoe kies je een basisschool voor je kind

0

In Nederland gaat je kind met 4 jaar naar het basisonderwijs. Veel basisscholen willen graag dat je je kind inschrijft als het 3 jaar is, soms is er echter ook een wachtlijst. Het is dus verstandig om je al wat eerder te gaan oriënteren op de verschillende scholen in de omgeving.

Wij hebben voor ons eerste kind zo’n beetje alle scholen in de omgeving bezocht. Wij hebben gekozen voor een school die niet te ver uit de buurt lag, waar we ons konden vinden in de benadering van de kinderen en de lesmethodes. Maar wat vooral de doorslag gaf was de sfeer op school. En dat is toch een beetje een gevoel.

Ga kijken op een basisschool

Soms organiseren scholen open dagen. Anders kun je altijd een gesprek aanvragen met de directeur of iemand die je de school wil laten zien en wil vertellen hoe het op die school toegaat. Na een rondje internet (hoe ziet de website er uit, wat plaatst een school op facebook?) is het altijd goed om ook even in het echt langs te gaan. Persoonlijk vind ik het altijd prettig om, los van de georganiseerde open dagen waarop je alleen het mooie praatje van de directeur hoort, ook de school in bedrijf te zien. Zijn de kinderen rustig in de klas, wat gebeurt er als kinderen iets verkeerd doen? Heerst er juist een prettige sfeer? Soms kun je ook even een gesprekje aanknopen met de kinderen die op de school zitten. Wat vinden zij fijn aan deze school, wat missen ze?

Tot slot, vraag eens in de omgeving. Ken je mensen die kinderen op de ze school hebben? Wat zijn hun ervaringen? Ook hier kun je veel van leren (al moet je wel goed bedenken welke mensen je met een korreltje zout moet nemen).

Bedenk vooraf een aantal criteria waar een nieuwe school aan moet voldoen. Ga kijken en schrijf je bevindingen op. Laat het een tijdje bezinken en volg dan vooral je hart.

Richting van de school

Kies je voor een school met een bepaalde geloofsovertuiging (christelijk, hindoestaans) of maakt je dat in ieerste instantie niet uit. Welke pedagogische principes moet een school hebben? Ga je voor Jenaplan, voor Montessori, een vrije school?  En houd ook daarbij in je achterhoofd dat theorie en praktijk soms uit elkaar kunnen liggen. Vraag daarom goed na hoe de ideeën worden toegepast en hoe consequent daar mee omgegaan wordt.

Praktische zaken – locatie, gebouw, onderhoud

Voor de hand ligt het om een school te kiezen die niet al te ver uit de buurt ligt. Bedenk dat je je kind op vierjarige leeftijd nog zal halen en brengen maar dat hij later misschien zelf op de fiets of lopend zal gaan. Hoe ziet het gebouw er uit, is het goed onderhouden en schoon, netjes? Hoe groot is de school, in aantal leerlingen (ook per leerjaar) en in fysiek oppervlak? Hoeveel ruimte is er in de klassen? Wat zijn de mogelijkheden op het speelplein? Schooltijden? Aansluiting met BSO?

En wat meer op de inhoud: welke vakken doen ze náást de standaard lessen, is er een plusklas of extra begeleiding voor kinderen die niet zo makkelijk meekomen? Een pestprotocol? Is alles gestandaardiseerd of mogen leerkrachten ook eigen initiatieven nemen en zijn goed beargumenteerde uitzonderingen op de regel mogelijk?

Veel van dit soort zaken (hoe is de financiële situatie, wat is het voedingsgebied van de school, hoe presteren ze op de cito toetsen) kun je ook vinden op de vergelijkingswebsites. Lees ook de verslagen van de onderwijsinspectie.

Sfeer

Persoonlijk vind ik nog belangrijker dan hoe hoog een school scoort op de cito-toetsen, de sfeer op school. Hoe gaan kinderen met elkaar om. Hoe gaan de leerkachten met de leerlingen om. Wordt er naast het leren rekenen en lezen ook aandacht besteed aan persoonlijke ontwikkeling, zelfstandig leren werken, kritisch denken, normen en waarden?

Wij hebben een weloverwogen keuze voor de basisschool gemaakt waar we nog steeds achter staan. Wel merkten we in de praktijk dat je niet alles vooraf goed kunt inschatten. Bovendien, de tijden veranderen, en een school kan ook een omslag maken – bijvoorbeeld door het aantrekken van nieuw personeel of door het krijgen van meer of minder leerlingen. Volg je gevoel, dat is wat ik je als tip kan meegeven.

En kom je er maar niet uit? Een voormalig directeur vertelde me ooit in zo’n gesprek dat “ongeveer 80 procent van het succes op school wordt bepaald door de genen van het kind en de thuissituatie. School heeft maar een kleine invloed.” Kijk. Dat vond ik een relativerende gedachte.

Meer weten? Lees ook eens de artikelen schoolkeuze en schooltypen.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Google PlusVisit Us On Pinterest